حمله هکری به دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان مورد حمله سایبری قرار گرفت

ادامه

عرضه ابر رایانه های فوق سریع به بازار

لاندا نیوز – عرضه ابر رایانه های فوق سریع که سرعت عملکرد آنها ۱۰۰ برابر سریع تر از سیستم های

ادامه

طرح هند برای ساخت یک ابررایانه سریع

ابررایانه هندی‌ها بسیار سریع‌تر از «سکوویا» اطلاعات را پردازش خواهد کرد

ادامه